Vinderne i september

September måneds udtrækning for passive medlemmer.

 

 

200 kroner på nr. 188:    Familien Nielsen, Kornsgyden 29

 

125 kroner på nr. 83:     Inge Jørgensen, Skovsbovej 94

 

125 kroner på nr. 84:  Martin D. Larsen, Blommehaven 21

 

75 kroner på nr. 179:    K.+J. Frandsen, Grøndalsvej 7

 

75 kroner på nr. 134:    Henriette Berthelsen, Odensevej 752