GENERALFORSAMLIMG

Mandag d. 19. februar 2018 kl. 19,00

I Klubhuset i Rynkeby

 

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

  1. Formandens beretning

 

  1. Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget for 2018

 

  1. Godkendelse af vedtægter

indkomne forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i hændesenest fire dage før generalforsamlingen

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:                          Michael Pedersen (ønsker ikke genvalg)

Lisbeth Sørensen

Henrik Bertelsen (ønsker ikke genvalg)

 

  1. Valg af suppleanter

På valg er                           Michael Poulsen

 

  1. Valg af bilagskontrollører

På valg er:                          Inge Andersen

Henrik Kristensen

 

  1. EventueltComments are closed.