Generalforsamling

Referat fra KR70’ generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023

 

Deltagere: 15 personer

Punkt 1 Valg af dirigent og stemmetællere

 • Sten Kirk valgt som dirigent
 • Peter Sørensen og Alexander Schack valgt som stemmetællere

 

Punkt 2 Formandens beretning

Velkommen til generalforsamling i KR70

Jeg tænkte sådan lige umiddelbart, at der er jo ikke sket noget siden sidste år, men når man så lige får tænkt sig lidt om, så passer det jo slet ikke.

Som I vil kunne se på regnskabet om lidt, så har vi satset stort på ungdommen i år.

De har været afsted til rigtig mange stævner, fået nyt tøj og det gælder stort set alle hold.

Men det går altså også godt. Der er ca. 40 børn fra 7-12 år, og vi har stadig de samme 5 trænere som gør et helt utroligt godt stykke arbejde, dem håber vi, vi kan holde på lidt endnu.

I seniorafdelingen må vi jo sige der er sket en del.

Efter sommerferien startede vores nye seniortræner, Jacob Stjernegaard, han har tidligere trænet ungdomshold i Årslev, men var frisk på ny udfordring. Det tegner umiddelbart godt, der er taget rigtig godt imod ham, og han er meget glad for at træne dem.

Lige hvad sejre i turneringen angår, så har Jacob stadig sådan en til gode med 1. holdet, som her om lidt starter kampen om at blive i serie 2, så der håber vi sejrene kommer. Kryds fingre.

På 2. holdet har vi i MEGET lang tid ledt efter holdleder, og de blev fundet lige efter sommerferien. Brian og Søren har, den til tider, lidt sure opgave at sætte 2. holdet, selvfølgelig i samarbejde med Jacob, men der er bare rigtig mange afbud hver gang, og så skal man langt ud i rækkerne for at kunne stille hold, så der håbes på at der vil begynde at komme rigtig mange, fra 2. holdet til træning også, for lige nu er det hovedsageligt 1. holds spillere der kommer til træning.

Men som det ser ud lige nu, så er der rigtig godt styr på vores seniorafdeling, og det er dejligt.

Vores ”ældre afdeling” stiller med et 11 mands super veteran, og et 7 mands for dem der lige er lidt yngre.

Vi har jo fået lov at stille et skur ekstra op ved Nymarken, og det har vi fået.

Det vil sige vi har købt en container……….. og ja, den blev temmelig dyr, men af skade bliver man klog men sjældent rig, og så lukker vi den historie.

Der skal lige, her til sidst, lyde en tak til alle der gør en indsats for at KR70 kører så godt som overhovedet muligt.

Det var ordene fra mig, og tak fordi I kom i dag.

 

 

 

Punkt 3 Fremlæggelse af regnskab og budget

 • Kasseren fremlagde regnskab for 2022: Dette enstemmigt godkendt
 • Kasseren fremlagde budget for 2023

 

Punkt 4 Godkendelse af vedtægter

 • Ingen forslag til ændringer indkommet. Vedtægter godkendt

 

Punkt 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • På valg er:                      Jens Lykkegaard

                                                      Peter Sørensen

                                                      Rasmus Jakobsen

                                                      Peter Sandager

 

 • Kandidater foreslås:     Jens Lykkegaard

                                                      Peter Sørensen

                                                      Rasmus Jakobsen

                                                      Peter Sandager

                                                                                                            

 • Valgt blev:                     Jens Lykkegaard

Peter Sørensen

Rasmus Jakobsen

Peter Sandager

 

 • Bestyrelsen er:              Lisbeth Sørensen

Peter Jensen

Jens Lykkegaard

Peter Sørensen

Rasmus Jacobsen

Peter Sandager

 

Punkt 6 Valg af suppleant

 • På valg er:                      Sten Kirk

 

 • Valgt blev:                     Sten Kirk

 

Punkt 7 Valg af bilagskontrollører

 • På valg er:                      Inge Andersen og Michael Poulsen

 

 • Valgt blev:                     Inge Andersen og Michael Poulsen

 

Punkt 8 Eventuelt

 • Intet at bemærke