Bestyrelsesmøde september

Referat fra Bestyrelsesmøde i KR70 d. 06.09. 2016

Deltagere: Jens, Lars J, Michael Pedersen, Lars M, Steen, Michael Poulsen, Henrik

Afbud fra Lisbeth

Punkt 1. Opfølgning på referat fra sidste møde

 • En enkelt rettelse. Er udført. Sender ref. til Henrik J

 

Punkt 2. Nyt fra kassereren

 • Kontingent for efteråret. Kun få mangler. Lidt besvær med at få kontingent fra et par stykker af de helt små og med et par enkelte andre.
 • Medlemslister for U6 til U10 mangler lidt opdatering der snakkes med Alexander om dette. Resten skulle være opdateret
 • Debat om holdning til hvornår der betales kontingent. Skal spillere der er på efterskole betale/hvad skal de betale? Det aftales at efterskoleelever kan betale ½ kontingent, da de ikke har mulighed for at træne, men godt kan hjælpe i nogle kampe
 • Når der sendes påmindelser ud skrives fremover følgende: ”Ved overskridelse af indbetalingsdatoen vil medlemmet uden yderligere blive spærret til træning og kamp”
 • Vedr. de nye dommere: Andreas B. vil gerne kontaktes for at komme i gang med at dømme. Lars J kontakter Bjarne vedr. dommerne.

 

Punkt 3. Nyt fra Ungdomsafdelingen

 • Der er problemer med at stille U14 hold. Prøver at hjælpe holdet igennem efteråret. En 2-3 nye spillere ville være super.
 • Der er problemer med boldene i kasserne på skolen (også de nye), luften går tilsyneladende af dem. Michael forhører sig i sportsmaster om det kan passe.
 • Michael sætter tørresnore op i boldrummet, så overtrækstrøjer kan tørre.
 • Der er nye hjørneflag, så der er ved at styr på materiale.

Punkt 4. Nyt fra Seniorafdelingen

 • Boldproblemer – se punktet ovenfor
 • Målmandstræning er oppe at køre
 • Sportsmaster er indstillet på at lave ”tøjaften” i butikken i Kerteminde. Jens tager forslaget med til seniortrænerne for at høre om der er interesse.

Punkt 5. Nyt fra Øvrige medlemmer

 • Intet

 

Punkt 6. Nyt fra Formanden

 • Pakke fra TDC – modem til varmestyring?. Pakken er ikke leveret. Lars J undersøger sagen
 • Brev fra Lone Killerich vedr. overtagelse af klubhus. Hun vil kæmpe imod forslaget. Lars J har svaret at KR70 ikke finder det rimeligt at påføre klubben ekstra udgifter. Der er ikke sagt ja til overtagelse fra KR70’s side. Lone Killerich har fået en kommentar på hendes henvendelse
 • Det foreslås at skiltet vedr. forældreopførelse sættes op til venstre ved nedgangen til banen. Henrik K forhøres om opsætning, lidt diskussion om hvorvidt at skiltet skal sættes på en eller to stolper.
 • Henvendelse vedr. efterårsaktiviteter – Vi byder ikke ind på at lave aktiviteter.
 • Er er foredrag med Troels Bech 15/9 for bestyrelser – tilmelding til Lars J
 • Frivillig fredag på Albani 30/9. Lars J forhører sig om der er nogle der vil med (må invitere 4 stk)
 • Fynsk Fodbold28/10 i Otterup – stor fest. Billetter 229 kr. Interesserede kan forhøre sig hos Lars J
 • Der skal vælges ny formand til Team Nymarken. Ingen umiddelbar kandidat fra KR70.
 • Opstart indendørs – det starter i uge 43 – Henrik B. er fortsat ”bandeleder”
 • Skraldespande foran klubhus er fortsat fyldte. Skal tømmes snarest. Henrik B. tager kontakt til CityRenovation.

 

Punkt 7. Markedsdag/Hjemmekampdag

 • Aktiviteter omkring streetbanen og halvdelen af p-pladsen. Lars M Ser om Palle og Vølund vil hjælpe med aktiviteter.
 • Lars M forhører sig hos Alexander om lørdagstræning
 • Lars M har bestilt borde/stole hos Mogens afhentes kl. 11.00 på dagen
 • Lisbeth sørger for skiltepap og balloner i rød/sort
 • Vølund sørger for OB billetter til konkurrence
 • Pavillon ved streetbanen, og større telt ved banen. Grill begge steder
 • Lars M forhører sig hos Henrik J om annoncering af hjemmekamp i Spar

 

Punkt 9. Klubudvikling

 • Hvordan sikrer vi spillere på alle ungdomsårgange fremover?

 

Punkt 10. Evt

 • Retningslinjer for opmærksomheder ved mærkedage. Hvem, hvor meget, mm.? Sættes på som punkt på næste møde – Michael Poulsen laver lille oplæg

 

Næste møde tirsdag d. 4/10