Bestyrelsesmøde d. 8. august 2019

 

Afbud: Peter, Jens, HP

 

Punkt 1 Godkendelseafreferat.

 • Referat fra sidste bestyrelsesmøde : Godkendt

 

Punkt 2 Nyt fra kassereren.

 • Morten Nicklas laver liste over tidligere U17 spillere
 • Lisbeth laver liste til Michael med ungdomstrænerer kontonummer + løn.
 • Michael undersøger hvad det vil koste at skifte lås.

 

Punkt 3 Nyt fra ungdomsafdelingen.

 • Der er ikke noget dame senior hold mere.
 • U4-8 starter igen efter ferien onsdag den 14. August 2019.

 

Punkt 4 Nyt fra Seniorafdelingen.

 • Bjarne er ansat som hjælpetræner, Lars laver kontrakt
 • Der er lavet 1 årig kontrakt med Michael og Søren

 

Punkt 5 Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Henrik kigger efter kar til støvlevask

 

Punkt 6 Nyt fra formanden.

 • Intet nyt

 

Punkt 7 Evt. Arrangementer efterår 2019

 • Bestyrelsen deltager i oktoberfest i Nymarkshallen den 5/10-19

 

Punkt 8 Næste møde

 • Næste møde afholdes Torsdag den 5. September 2019 kl 19.00

 

 

 

 

 

Punkt 9 Eventuelt

 • Følgende kåringer i 2018/2019

Årets KR70ér er Kim Svensson

Årets ildsjæl er Andreas Juel

Årets dame senior er Victoria Sommergaard

Årets U17 spiller er Kasper Christensen

Årets spiller herre serie 2 er Thomas Larsen

Årets spiller herre serie 3 er David Nissen