Så er der gevinst!

September måneds udtrækning for passive medlemmer.

200 kroner på nr. 155: Mikkel Kirk Hansen, Skovsbovej 233

125 kroner på nr. 26: Jens Esmann, Hundslevvej 20

125 kroner på nr. 107: Michael Jørgensen, Hundslevvej 32

75 kroner på nr. 110: Niels Hansen, Skovsbovej 7

75 kroner på nr. 61: Marcus Petersen, Mølleløkken 149