Referat fra Bestyrelsesmøde i KR70 d. 03.10.2017

 

Deltagere: Lisbeth, Jens, Lars, Michael Pedersen, Michael Poulsen, Steen og Peter

Afbud: Henrik

 

Punkt 1. Opfølgning på referat fra sidste møde

 • Godkendt.

Punkt 2. Nyt fra Kasseren

 • Klubben har samlet 28 ungdomsspillere spillende i hhv. KR70/KB.
 • Klubbens konto i SPAR lukkes. Der handles kontant og afregnes med kasseren.

 

Punkt 3. Nyt fra ungdomsafdelingen

 • Trænermøde den 2. oktober aflyst pga. mange afbud.
 • KR70/KB har haft et godt og konstruktivt møde omkring U15 og deres umiddelbare fremtid.

U15 træner i KR70 resten af sæsonen.

Der skal ske harmonisering omkring kontingent og trænerløn.

Der skal udfærdiges fælles skabelon for kontingent og trænerløn.

 • Der skal være plads og spilletid til alle spillere på U15-holdet. Michael ta’r en snak med trænere om resten af sæsonen og den kommende sæson.
 • U15 har flyttet træning fra mandag til tirsdag. Tiltaget skyldes, at trænere ikke kan om mandagen.

 

Punkt 4. Nyt fra seniorafdelingen

 • Det gul/sortstribede spillertøj er forsvundet. Trods ihærdig eftersøgning er det fortsat ikke fundet.
 • Søllinge IF har indberettet HS3-kamp til DBU-Fyn. KR70 er dømt som taber af kampen med 3-0, har fået bøde for ikke korrekt udfyldt kampkort, samt to spilledages karantæne til træner.

Søllinge IF har ditto fået bøde for deres håndtering af sagen.

 

Punkt 5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Møde i Team Nymark. Der blev efterlyst reaktioner på høringssvar.
 • Der er ret dyrt at få lavet hjemmesiden, således den også virker korrekt på mobilos/tablet.

Peter forsøger at finde alternativ

 

Punkt 6. Nyt fra formanden

 • Klubmøde for formænd blev aflyst. Nyt møde den 24./10. kl. 18:00. Lisbeth/Jens deltager.
 • Jørn Vølund deltog i Kendskabsmøde for Øens Hold. KR70 fortsætter med Klubaftalen.

 

Punkt 7. Indendørstider

 • Første træning er den mandag den 23. oktober.

Mandag:

Footsal fra kl. 20:00 – 22:00.

Fredag:

U4-U8 fra kl. 15:00 – 16:30. Trænere Peter Sørensen og Jeppe Sandager

U15 fra kl. 16:30 – 18:00. Trænere Kasper, David og Morten

Senior fra kl. 19:00 – 21:00

 • Lars kontakter Henrik Berthelsen om han fortsætter som Bandeleder
 • Michael kontakter Alexander omkring indendørstræning.

 

Punkt 8. Eventuelt

 • Michael Pedersen har fået ny mail-adresse. Fremgår af KR70’ hjemmeside.
 • Klubben har pt. 4 stk. dommere. Steffen, Claus Uglebjerg, samt Morten og Martin Nicklas. Michael ta’r en snak med de pågældende om atter at blive aktive dommere.
 • Næste møde tirsdag den 7. november

 

 

 

       Således opfattet:  Peter