Generalforsamling i Boldklubben KR70 mandag den 28. februar 2022 kl. 19.30 i klubhuset i Rynkeby

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget for 2022

4. Godkendelse af vedtægter Indkomne forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i hænde senest fire dage før generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Lisbeth Sørensen og Henrik Berthelsen (ønsker ikke genvalg) Ledig bestyrelsespost

6. Valg af bilagskontrollører På valg er: Inge Andersen og Michael Poulsen

7. Eventuelt