Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling d. 18. Februar 2019

Punkt 1 valgafdirigentogstemmetællere.

 • Dirigent: Steen Kirk
 • Stemmetællere: Finn Refstrup og Hans Nielsen

 

Punkt 2 Formandens beretning

 • Jeg vil som sidste år begynde min beretning med, hvad der er sket i forhold til kommunen og vores ”ydre rammer” dvs. Klubhus og baner i løbet af året. Taget blev udskiftet i foråret og trapezpladerne ved gavlen senere på året. Der er dog stadig nogle vinduer, der trænger til udskiftning, men vi håber det sker i løbet af året. Henrik Kristensen har været tovholder på renovering og maling af facaderne, og arbejdet er udført sammen med nogle af vore medlemmer her i efteråret (godt arbejde). Nu mangler kun maling af træværket, så jeg håber at vi finder nogle, der vil give en hånd med i løbet af foråret. Separering af regn- og spildevand bliver også aktuelt her i klubhuset i foråret. Kommunen har accepteret et tilbud fra en entreprenør, og vi har i den forbindelse fået en udendørs støvlevask med i projektet, hvilket har været savnet længe.
 • Samtidig med at vi fik gennemført nævnte forbedringer på vores klubhus, fremkom det ”over natten” 2 forslag fra administrationen i Kerteminde kommune, om besparelser på boldbaner og øvrige idrætsanlæg (ca. 400.000 kr. På baneanlæg). Forslag 1 betød lukning af adskillige boldbaner i kommunen, hvor anlægget her i Rynkeby bl.a. var med. Forslag 2 var en general nedjustering af vedligeholdelsesstandarden på banerne, kombineret med lukning af enkelte anlæg. Det undrer mig meget, at man fra kommunen vil være bekendt at komme med 2 så ubrugelige forslag uden at tage de involverede parter (klubberne) med på råd. I en tid hvor der fokuseres så meget på motion og sundhed er det særdeles uhensigtsmæssigt, at nedprioritere muligheden for at spille fodbold i kommunens yderområder. Folkeoplysningsudvalget, som heldigvis blev en aktiv medspiller i processen, kom med et tredje forslag, hvor det blev en kombination af forslag 1 og 2 samt et bidrag fra udvalgets tilskudsmidler. Slutresultatet blev en nedlukning af de baner, hvortil der ikke er tilknyttet en boldklub (dog vil Munkebo oldboysklubs bane på Toften blive nedlagt), samt en general nedjustering af serviceniveauet på alle anlæg. Kampbaner bliver nu kun slået en gang om ugen, og træningsbaner 2 gange på 3 uger. Det bliver lidt interessant at se, om det giver problemer, specielt mht. Afvikling af kampe.
 • Opstart af sæson i februar 2018 var præget af særdeles vanskelige baneforhold, men alt taget i betragtning blev 2018 en fin sæson for vores fodboldhold. Michael Knudsen stoppede som træner efter forårssæsonen, så i efteråret stod Søren Povlsen for træningen assisteret af Jesper Jacobsen og Palle Thygesen. Serie 2 ligger pt. pænt i midten af rækken, og 2. Holdet nåede lige at slutte i øverste halvdel af serie 4, og skal dermed spille om at komme i serie 3 her i foråret. God træningsindsats og godt sammenhold, er efter min mening kendetegnet for vores seniorafdeling. I den kommende sæson bliver Michael Pedersen (bl.a. tidligere Højby og OKS) cheftræner, med Søren Povlsen og Martin Oliver som assistenter.
 • U16 rykkede op og blev U17 efter sommerferien, og her er Morten Niklas og Mathias Refstrup trænere for de ca. 16 spillere. Udfordringen her har primært været mangel på modstandere – Turneringen sluttede med kun 3 hold i puljen.
 • De 4-8 årige trænes af Alexander Schack og Peter Sørensen. De er 10 til 12 spillere hver gang.
 • Det er positivt, at der er startet et damesenior hold op igen. Anna Staahl er træner, og der er tilmeldt et 7 mands hold til sæsonen.
 • Oldboysafdelingen har haft et fint år – dog har vi superveteraner ikke fået så mange point, som vi mener at have kvalifikationer til, men en okay sæson. Superoldboys har haft fint gavn af holdsamarbejdet med Kerteminde, der har bidraget med ca 3 spillere pr gang, hvilket har været nok til at kunne stille hold til næsten alle kampe.
 • Af opgaver, der skal fokuseres på fremadrettet, er at forsøge på at få flere unge, såvel som ældre mennesker til at dyrke den fantastiske sport som fodbold nu engang er. Derudover bør vi have en dialog med vores lokalråd om, hvordan vi kan gøre gavn af hinanden. Endelig er det vores 50 års jubilæum til næste år, og det skal fejres. Et udvalg er så småt begyndt at arbejde med dette.
 • Jeg vil takke alle omkring klubben for et særdeles positivt samarbejde i årets løb.

Punkt 3 Kasserens fremlæggelse af regnskab 2018 og budget 2019

 • Bilag er gennemgået og godkendt.
 • Regnskab enstemmigt godkendt.
 • Budget for 2019 fremlagt

Punkt 4 Godkendelse af vedtægter

 • Ingen forslag.

Punkt 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • På valg er: Lars J Hansen, Peter Sandager, Jens Lykkegaard. Alle er genvalgt
 • Bestyrelsen foreslår Henrik Kristensen, som dermed er nyvalgt.,

Punkt 6 Valg af suppleanter

 • På valg er: Steen Kirk Hansen. Genvalgt.

Punkt 7 Valg af bilagskontrollører

 • På valg er: Inge Andersen, og hun er genvalgt. Henrik Kristensen ønsker ikke genvalg. Der skal findes en afløser for Henrik.

Punkt 8 Eventuelt

 • Der skal findes nogle stykker til salg af passivt medlemsskab