Bestyrelsesmøde Februar 2017

Referat fra Bestyrelsesmøde i KR70 d. 06.02. 2017

Deltagere: Jens, Lars J, Michael Pedersen, Lars M, Steen, Michael Poulsen, Lisbeth, Henrik

 

Punkt 1. Opfølgning på referat fra sidste møde

 • Godkendt

 

Punkt 2. Nyt fra kassereren

 • Budget gennemgås, og de sidste poster justeres. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen
 • Kontingent: Spillere der bruges på holdene skal betale kontingent. Det er fuld kontingent, ingen mellemvej. Dette fortælles til trænerne, som går videre til spillerne.
 • Aftaler vedr. indendørsstævner overholdes – Kassereren giver besked

 

Punkt 3. Nyt fra Ungdomsafdelingen

 • U16 drenge: Inter
 • U14 drenge: Der har været henvendelse fra 4 spillere fra Kerteminde mhp. at spille sammen med vores U14 hold i et holdsamarbejde
 • U16 piger: Der har været møder hen over vinteren. Det er besluttet at der spilles 8 mands pigefodbold. Dette har været diskuteret frem og tilbage – men det er beslutningen. Vi afventer om der sker yderligere.
 • Alle ungdomshold er startet udendørstræning

 

Punkt 4. Nyt fra Seniorafdelingen

 • Der har været trænermøde i januar:

  • Senior mangler bolde igen: Det drejer sig om ca. 10 stk. Der laves en gennemgang af boldrummet for at få overblik over antal bolde (Michael P og Jens)
  • Mangler overtrækstrøjer. De kommer i løbet af en uges tid.
  • Carsten er stoppet som holdleder – Der er en ny holdleder i spil (vi afventer svar, der kan være andre muligheder)
  • Der er også talt fremtid. Tages op igen til april
  • Der er lidt uro i spillertruppen. Dette tages op med alle parter (Lars J og Jens)

 

 

Punkt 5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Afslutning for U10 – U12: Henvendelse ang. Dækning af vand og pizza. Der gives 30 kr. pr. spiller til afslutninger. Lisbeth tager besked videre til Vølund. På næste trænermøde gives dette videre til de øvrige trænere.
 • Forhører sig om der er interesse for at være ungdomstræner fremover
 • Det forlyder at U16 skal spille i B-rækken. Lisbeth forhører sig, så vi kan få overblik over hvor holdet spiller, og hvorfor.  
 • Henrik forhører sig hos Mogens om de helt små må forlænge indendørssæsonen med en måned

Punkt 6. Nyt fra Formanden

 • Der er ikke ryddet op efter fredagstræning – pizzabakker mm.
 • Nye retningslinjer om tilskudsordninger er udskudt. Lone Killerich vil holde møde med foreninger vedr. besparelser mm i løbet af foråret.
 • Der er lavet lys i Rynkeby
 • Er inviteret til møde i frivillighedscentret vedr. kunstgræsbane i ved Kerteminde Kulturhus
 • Boldpumpe fungerer ikke – Tjekkes når der tjekkes boldrum
 • Holdleder for 2. holdet vil gerne have nøgle til klubhus, og træningsjakke. Godkendt. Henrik giver nøgle, og Andreas henter selv jakke.
 • Sportsmaster: Problemer med at få kontooversigt ift sponsorordning. Michael og Lars tager et møde med sportsmaster.
 • Nyheder og rettelser til hjemmeside. OBS Bjarnes mail ( bjarneingeandersen@gmail.com). Lars Sender ogaftaleryderligere med Henrik Webmaster
 • Der er søgt haltider til næste år.

Punkt 7. Kontingenter og aflønning af trænere 2017

 • Kontingent fastholdes
 • Trænerlønninger fastholdes

Punkt 8. Skilt vedr. forældreopførsel

 • Der er lavet rettelser til skiltet. Lisbeth går videre med udfærdigelsen af skiltet

 

Punkt 9. Generalforsamling tirsdag d. 23. februar kl. 19.00

 • Bestyrelsen mødes ½ time før og rigger til
 • Michael laver dagsorden
 • Lars snakker med Birgitte og Tine og Tina

Punkt 10. Evt

 •  

 

Næste mødeTirsdag d.

 

 

Ref. Lars M.