Bestyrelsesmøde d. 07.06.2016

Referat fra Bestyrelsesmøde i KR70 d. 07.06. 2016

Deltagere: Jens, Lars J, Michael Pedersen, Lars M, Lisbeth, Henrik, Michael Poulsen, Sten

 

Punkt 1. opfølgning på Referat

 • Godkendt

Punkt 2. Nyt fra kassereren

 • Der er kommet tilskud fra kommunen ca. 64.000 kr
 • Der er sendt kontingent ud – til 134 medlemmer – går godt med kontingentindbetaling – kun sendt rykkere ud til 30 (er det godt J)
 • Der er betalt spisebilletter til Ikast – der er få deltagere der mangler at betale
 • Sportsmasterbudgettet er ved at være brugt – det kan være der skal tages stilling til evt. tillægsbevilling senere (vi ser hen ad vejen)

Punkt 3. Nyt fra Ungdomsafdelingen

 • Trænermøde for ungdomstrænere blev aflyst d. 6/6. Der var kun få der kunne og der var heller ikke meget på programmet fra trænernes side. Fortsætter møderækken. Fastsætter dato på næste bestyrelsesmøde (?)

Punkt 4. Nyt fra Seniorafdelingen

 • Udløb af trænerkontrakt. Der har været kontakt til trænere og spillere.
 • Møde med spillere: Glade for trænere, glade på udviklingen. Enkelte spillere efterlyser lidt mere udvikling.
 • Møde med Søren/Jesper: Det er et stort arbejde, to gange om ugen plus kamp, plus 2. hold. Hvis de fortsætter, så skal der findes en anden holdlederløsning. Andreas Juel kan evt. stå for noget af det administrative. Deadline for tilbagemelding: Denne uge (Lars J og Jens arbejder videre med sagen)  

Punkt 5. Nyt fra Øvrige medlemmer

 • Markedsdag på Nymarken er d. 10/9 (er tjekket J) – dette kunne evt kombineres med hjemmekamp dag – Lars M er tovholder på markedsdagen ift skolen

Punkt 6. Nyt fra Formanden

 • Det ser ud som om at der mangler haltider om mandagen: Lars J forhører sig hos Mogens Pedel
 • Klubben vil forhøre sig om Superoldboys vil spille på Nymarken i efteråret – Lars J arbejder videre
 • Hvor meget tid bruger Kryger på målmandstræning? – Lars J undersøger og afregner med Kryger
 • Salg ved hjemmekampe – det er foreslået at 1. holds spillere sælger ved 2. holdet og omvendt. Kan evt lige føres videre af Jens (?)
 • Opslagstavle i hallen skal friskes – måske Henrik J vil gøre det – Lisbeth følger op
 • I løbet af efterår kontakter Lars J OB omkring kamp til jubilæum
 • Møde med kommunen: Vi får sikkert overdraget klubhuset, der er noget efterslæb på vedligehold. Vi afventer dog foreløbig, ser om der kommer ændringer eller om hele processen bliver sat på stand by.
 • Formandsklubmøde: Der er øget fokus på Skole/Foreningsarbejde – i den forbindelse er der puljer at søge. Lars M har fået oversigt over ansøgningskriterier.
 • Der afholdes af og til kurser på tværs af klubber, vi skal fortsat opfodre vores trænere til at deltage hos andre. Vi kunne evt lægge lokaler til et gratis kursus senere på året
 • Lars J sender mail videre fra DBU Fyn – bestyrelsesmedlemmer kan selv tilmelde sig nyhedsbrev (stort/småt fra DBU)
 • Næste formandsklubmøde 21/11 – afholdes evt i Rynkeby

Punkt 7 Ungdomsafslutning

 • Er blevet afholdt. Der blev spillet bold på tværs, holdt infomøde om Ikast, kåret årets spiller og KR70’er, og grillet

Punkt 8. Trænere og holdtilmelding

 • Trænere Senior (se punkt 4)
 • Har ikke fra ungdomstrænere om evt stop, så som udgangspunkt fortsætter alle
 • Tilmelding af ungdomshold til efteråret – det skal være inden d. 12/6

   

   

  1. U16 drenge flyttes til B rækken
  2. Pigerne skal rykkes til U16
  3. U13 drenge skal rykkes til U14
 • Det virker som om at trænerne har fået besked fra Vølund, Michael Pedersen kontakter trænere for lige at høre om det er tilfældet. Trænerne melder selv tilbage til Vølund vedr. holdtilmeldingen

Punkt 9. Kontingentstigning

 • Der tages stilling på Augustmødet

Punkt 10. Forældreopførsel

 • Forældreopførsel: Lisbeth har eksempel med fra Greve kommune. Overskueligt og præcist. Lisbeth arbejder videre med teksten. Det kan lægges på hjemmesiden, hænges på tavlen når den friskes op og der kan laves et større skilt til banen på Nymarken
 • Mobilopførsel: Lars M tager det op med skolen (foto i omklædningsrum) og med Henrik J til hjemmeside og tavle

Punkt 11

 • Hjemmeside

   

   

  • Lars M tager kontakt til Henrik J i sommerpausen mhp gennemgang af hjemmeside (det foreslås at sponsorer skal ikke stå på række men to og to)
 • Den nye kridtmaskine virker

 

Næste møde er 9/8 (rykket en uge pga. sommerferie)