Bestyrelsesmøde d. 05.11.19

 

Referat fra Bestyrelsesmøde i KR70 d. 05.11. 2019

Deltagere: Lars, HP, Henrik K, Michael, Lisbeth, Sten, Jens, Peter Sørensen og Peter

Fraværende: Henrik B

 

Punkt 1. Opfølgning på referat fra sidste møde

 • Ok.

Punkt 2. Nyt fra kasseren

 • 6 stk. senior mangler at betale kontingent. Michael træner hiver dem i ørerne.

 • Afregning af frivillige blev aftalt

 

Punkt 3. Nyt fra ungdomsafdelingen

 • Projekt ”Plads til alle”. 4 spillere ”udefra” deltog + KR70’ egne spillere. En god dag trods dårligt vejr.

 • 14 stk. U4 – U8 spillere til indendørs træning.

Punkt 4. Nyt fra seniorafdelingen

 • Michael træner begge dage. Søren/Bjarne hver 1 dag.

 • Michael og Søren har kontrakt til sommerferie. 

 • Bjarne til den 31./12.-19. Forlænges ved enighed om ny kontrakt.

 • Der har været afholdt spillermøde uden trænere.

Bl.a. blev følgende drøftet/præciseret:

– Michael har kontrakt som træner for seniorafdelingen

– 1.-holdet = Michael udtager de spillere han mener spiller bedst på kampdagen.

– Mere engagement fra spillere. Færre afbud til træning/kamp.

– Træneren skal ha’ fokus på alle spillere til træning

– Spillere har etableret Spillerudvalg. Er formidler mellem spillere/trænere.

– Spillere vil gerne ha’ mulighed for kolde drikkevarer i boldrummet i Nymarken.

For etablering af samme gives halvdelen seniorbeløbet kr. 1.500,- til samme, for så vidt alle seniorer har betalt deres kontingent. Spillerne styrer selv projektet.

– Der mangler drikkedunke og bolde.

– Gerne noget mere hygge i Rynkeby klubhus. Initiativ ligger ved spillere/bestyrelse.  

Punkt 5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Der skal mere tjek på spillertøjet. Trænere har ansvaret.

 • Det roder i boldrummene. Træneropgave. Samme bolde ind som ud. Ditto rekvisitter.

 • Klubhus skal ryddes efter festivitas.

 • Sten Kirk har fået ny mailadresse. ”stenkirkh@gmail.com”

 • HP sætter KR70-mail op til Lisbeth.

 

Punkt 6. Nyt fra formanden

 • På baggrund af klubsamarbejdet Øens Hold er der billetter til OB mod Hobro. Tilmelding ved Lars Juel.

 • Til hver OB-hjemmekamp får KR70 fem billetter. Er ved Jørn Vølund.

 • Defekt mål på bane 2 i Nymarken. Kommunen fikser.

 • Muligvis øget græsslåning i 2020.

 • Indstilling til Årets Frivillige v/DBU. Lars rundsender materiale.

 • Jubilæumsudvalget er i fuld gang. Byfesten kommer dels til at stå i KR70’ tegn.

 • Der blev opfordret til etablering af ”pensionist”-fodbold i Rynkeby. Sten har bolden.

Punkt 7. Næste møde

 • Tirsdag den 3. december 2019

Punkt 8. Eventuelt

 • Intet at bemærke