Bestyrelsesmøde 3. december 2019

Referat fra tirsdag den 3. December 2019

Afbud: Peter, Jens, Henrik B.

 

Punkt 1 Godkendelse af referat.

 • Referat fra sidste bestyrelsesmøde : Godkendt

 

Punkt 2 Nyt fra kassereren.

 • Der er skiftet elmåler.
 • Der er stadig nogle der ikke har betalt kontingent

 

Punkt 3 Nyt fra ungdomsafdelingen.

 

 • Intet nyt.

 

 

Punkt 4 Nyt fra Seniorafdelingen.

 • Intet nyt

Punkt 5 Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Henrik monterer stænkplade ved støvlevask, så smeden kan monterer vand
 • Der tjekkes om kompressor virker, efter den har stået og kørt i x antal dage.

 

Punkt 6 Nyt fra formanden.

 • Grene og blade fjernes ved indkørsel til klubhus

 

Punkt 7 Generalforsamling 2020

 • Generalforsamling afholdes mandag den 17/2-2020 kl 19.00
 • Michael laver dagsorden til denne.
 • Der annonceres på hjemmesiden, sættes opslag op i spar og i hallen.

 

Punkt 8 Næste møde

 • Næste møde afholdes tirsdag den 7. Januar 2020 kl. 19.00