GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamling i Boldklubben KR70
Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 19,00
I Klubhuset i Rynkeby

 

1.                   Valg af dirigent og stemmetællere


2.                   Formandens beretning


3.                   Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

                      Fremlæggelse af budget for 2016


4.                   Godkendelse af vedtægter

indkomne forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i hænde senest fire dage
før generalforsamlingen.


5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      På valg er:                     Michael Petersen
                                                            Henrik Bertelsen
                                                            Michael Poulsen (ønsker ikke genvalg)


6.                   Valg af suppleanter

                      På valg er                           Jørn Vølund (ønsker ikke genvalg)

 

7.                   Valg af bilagskontrollører

                      På valg er:                          Inge Andersen
                                                                Henrik Kristensen


8.                   Eventuelt