Om klubben

Historie/Formål

Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling d. 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var at de i områdets to skoler Kølstrup og Rynkeby blev nedlagt/sammenlagt til én skole, som kom til at ligge lige mellem de to oprindelige skoler – Nymarksskolen. De to eksisterende lokale fodboldklubber/gymnastikforeninger (Kølstrup Boldklub og Rynkeby Boldklub) bliver enige om at slå sig sammen for at kunne etablere et højere spillemæssigt niveau og for at dække hele det nye skoledistrikt.


Børneattester/Pædofili

KR70 indhenter årligt børneattester for klubbens trænere, holdledere, bestyrelse, m.fl. Klubben ønsker at der foreligger børneattester for alle personer der er tilknyttet klubben. Indhentelsen af attesten sker efter “Lov om indhentelse af børneattest”.

Uddannelse

KR70 støtter op omkring uddannelse af klubbens trænere og dommere. De støttes i deltagelse i kurser m.v. Klubben betaler som udgangspunkt kursusudgift for relevante kurser for trænere og dommer. Kursus/Kursus udgift skal dog før afholdelse være godkendt af bestyrelsen/kassereren.